İsmailağa yönetimindeki tek resmî yayın olan İsmailağa Resmî Web Sitesi dışında cemaati, camiyi, vakıf veya derneği temsile yetkili bir web sitesi bulunmamaktadır. İsmailağa Resmî Web Sitesi dışında yayın yapan sair web siteleri denetim dışı olup, bahse konu siteler tarafından yapılan yayınlar cemaati, camiyi, vakıf ve dernek heyetlerini bağlayıcı nitelikte değildir.